pinakas

atomikes

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Παράταση μέχρι 30/06/2021 της ετήσιας υποχρεωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπόχρεων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το έτος 2020

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2285/01-06-2021, τεύχος Β, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών πιστοποιητικών επανεκπαίδευσης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, προς διατήρηση εγγραφής των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί, έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η εν λόγω παράταση καταλαμβάνει μόνο την ετήσια υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση για το έτος 2020.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ μέχρι 30/06/2020 για ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΑΔΕΙΑ) ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/30-3-2020 (τεύχος Α΄), οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος (ήτοι 30/6/2020)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ανανέωση αδειών Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ανανέωση των αδειών που λήγουν την 31η .12.2019, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.3.2020, προσκομίζοντας τα οριζόμενα εκ του N.4583/18-12-2018 (αρθρ. 19 παρ. 1).
Για την ανανέωση της αδείας και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.3.2020, όπως προβλέπει ο Ν.4583/18-12-2018 πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας τα εξής :
1. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βεβαίωση Ασφάλισης της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του1, η οποία Υποβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους
3. Βεβαίωση Δραστηριότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., (ή πιστοποιημένη πληροφόρηση από TAXIS) όπου θα φαίνεται ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
4. Επίσης μέχρι 31/12/2019 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 75 ώρες πιστοποίησης η οποίες μέχρι 31/3/2020 πρέπει να κατατεθούν στη μερίδα του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο.
Ενώ από 01/01/2020 σύμφωνα με το ν.4583/2018 θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους οι 15 ώρες σεμιναρίων επαναπιστοποίησης που αφορούν στο προηγούμενο έτος.2
Επισημαίνεται όποτε επέλθει μεταβολή στα σχετικά στοιχεία των Νομικών Προσώπων (άρθο 21, παρ. 4) πρέπει να υποβάλλεται:
Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά των εν λόγω συμμετοχών τους,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,
γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.
*****Σύμφωνα με το Νόμο, αν ο ενδιαφερόμενος Ασφαλιστικός ή Αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, καθώς κι αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, Το Επιμελητήριο διαγράφει, αμελλητί, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το ειδικό μητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική αρχή (Τράπεζα Ελλάδος) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη έκδοσή της.

Ανακοίνωση προς τους Aσφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Προθεσμίες Συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4583/2018 - ΦΕΚ 212/18-12-2018(ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4583/2018, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 212 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 18.12.2018 τεύχος Α, με τις συνολικές διατάξεις του οποίου ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξειςοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του – 18.12.2018 – λαμβάνοντας  υπόψη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυμβίβαστο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή του – 18.12.2018 – να δηλώσουν με σχετική αίτηση προς το αρμόδιο επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι και ειδικότερα:

  • ·είτε ως ασφαλιστικοί πράκτορες ή και συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
  • είτε μόνον ως μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
  • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Ν. 4583/2018, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα αρμόδια επιμελητήρια έχουν καθήκον εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4:

α) να διαγράψουν από το ειδικό μητρώο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση της παραγράφου 1 από όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι,

β) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, χωρίς άλλη διατύπωση, στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεμένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου και του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006 καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία και ένταξη ανά περίπτωση όλων των προηγουμένων στην κατηγορία των « ασφαλιστικών πρακτόρων»,

γ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, στην κατηγορία των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και των συνδεδεμένων συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε « συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων»

δ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 με την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε « μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ».

Όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του ν.  1569/1985 και του π. δ. 190/2006 μετά την 1.1.2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – 18.12.2018 – μετονομάζονται και η μετονομασία αυτή αποτυπώνεται μηχανογραφικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρμόδια επιμελητήρια με τη μεταφορά τους στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, μόνον αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη από την εγγραφή τους στα μητρώα των επιμελητηρίων ή και το ειδικό μητρώο. Η κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου διατηρείται στο ειδικό μητρώο και στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) μόνον για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μόνον μέχρι το τέλος της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή νέων προσώπων στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου την 18.12.2018.