Ενημέρωση ΣΕΤΚΕ για την Υποχρέωση ή μη εγγραφής τουριστικών καταλυμάτων στο ΓΕΜΗ