Τρόπος Άσκησης Δικαιώματος Άσκησης Εκούσιας Εξόδου Εταίρου