Σχέδιο Συγχώνευσης ΙΚΕ & τροποποίηση καταστατικού της απορροφώσας ΙΚΕ