Αναδρομική Διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ βάσει ευεργετικών διατάξεων Ν. 4443/2016