Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ν. 4513/2018 περί ενεργειακών κοινοτήτων.