pinakas

atomikes

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ανανέωση των αδειών που λήγουν την 31η .12.2019, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.3.2020, προσκομίζοντας τα οριζόμενα εκ του N.4583/18-12-2018 (αρθρ. 19 παρ. 1).
Για την ανανέωση της αδείας και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.3.2020, όπως προβλέπει ο Ν.4583/18-12-2018 πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας τα εξής :
1. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βεβαίωση Ασφάλισης της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του1, η οποία Υποβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους
3. Βεβαίωση Δραστηριότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., (ή πιστοποιημένη πληροφόρηση από TAXIS) όπου θα φαίνεται ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
4. Επίσης μέχρι 31/12/2019 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 75 ώρες πιστοποίησης η οποίες μέχρι 31/3/2020 πρέπει να κατατεθούν στη μερίδα του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο.
Ενώ από 01/01/2020 σύμφωνα με το ν.4583/2018 θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους οι 15 ώρες σεμιναρίων επαναπιστοποίησης που αφορούν στο προηγούμενο έτος.2
Επισημαίνεται όποτε επέλθει μεταβολή στα σχετικά στοιχεία των Νομικών Προσώπων (άρθο 21, παρ. 4) πρέπει να υποβάλλεται:
Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά των εν λόγω συμμετοχών τους,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,
γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.
*****Σύμφωνα με το Νόμο, αν ο ενδιαφερόμενος Ασφαλιστικός ή Αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, καθώς κι αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, Το Επιμελητήριο διαγράφει, αμελλητί, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το ειδικό μητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική αρχή (Τράπεζα Ελλάδος) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη έκδοσή της.