• Προτυποποιημένα καταστατικά όλων των νομικών μορφών +

  Προτυποποιημένα καταστατικά όλων των νομικών μορφών (ΦΕΚ 928/20.03.2017) Διαβάστε Περισσότερα
 • ΕΠΕ-Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ +

  ΕΠΕ-Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ Διαβάστε Περισσότερα
 • ΑΕ- Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ +

  ΑΕ- Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ Διαβάστε Περισσότερα
 • Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και ημερομηνίες σύγκλησης Γ. Σ για τη χρήση 2016 +

  Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και ημερομηνίες σύγκλησης Γ. Σ για τη χρήση 2016 Διαβάστε Περισσότερα
 • Παραδείγματα-Υποθέσεις προσωπικών εταιρειών +

  2. Παραδείγματα-Υποθέσεις προσωπικών εταιρειών Διαβάστε Περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Όραμα: Το Επιμελητήριο να είναι η Επιχείρηση των Επιχειρήσεων & "το Σπίτι του Επιχειρηματία"

Αποστολή: Συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σοβαρού εθνικού εργαλείου του  Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για τη νομιμότητα & εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις ή τους εκπροσώπους τους λογιστές

Επιλύουμε τα ανακύπτοντα προβλήματα με σεβασμό στο Νόμο

Οι αξίες μας

Είμαστε δεσμευμένοι με πέντε κύριες αξίες  οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα

 • Αυθεντικότητα: Συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας
 • Υπεροχή: Επιδιώκουμε με πάθος να ξεχωρίζουμε σε οτιδήποτε κάνουμε
 • Γνώση - Εξέλιξη: Δεν γνωρίζουμε τα πάντα! Ερευνούμε, Μαθαίνουμε, Εξελισσόμαστε!
 • Ανθρώπινες Σχέσεις: Οι επιχειρήσεις δεν είναι απρόσωπες! Εκπροσωπούνται από ανθρώπους. Για αυτό και επενδύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις 
 • Είμαστε Ομάδα: πιστεύουμε στη δύναμη της ομάδας & στην ευγενή άμιλλα

omada gemi epimelitiriou irakleiou